• NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia
  pw. Trójcy Przenajświętszej
  w Żyrakowie

  Strona własna parafii
  www.zyrakow.parafia.info.pl

  • Msze św. porządek zwykły

   6.30 codziennie
   18.00 poniedziałek, środa, piątek (zima - 17.00)

  • Msze św. porządek świąteczny

   8:00, 10:30, 16:00

  • Odpust parafialny

   Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Żyraków, Wola Żyrakowska

  Historia kościoła

  W miejscowości już od 1470 r. istniała kaplica mszalna pw. Trójcy Przenajświętszej. W 1621 r. bp Marcin Szyszkowski udzielił pozwolenia na sprawowanie w tej kaplicy posługi duszpaster- skiej. Pod koniec XVIII w. kolejny właściciel wsi zlikwidował kaplicę i po dobudowaniu piętra za- mienił ją na spichlerz. Dopiero w 1946 r. ówcze- sny dziedzic Witold Pieniążek zwrócił budynek parafii, co pozwoliło go przebudować i przezna- czyć na miejsce kultu. Odnowioną kaplicę po- święcił bp Jan Stepa w 1947 r. Pozwolenie na budowę obecnego kościoła pa- rafialnego otrzymano 4 IV 1981 r. Prace roz- poczęto już 14 IV 1982 r., zgodnie z projektem opracowanym przez Zbigniewa Zjawina. Budowę zwieńczono wmurowaniem kamienia węgielnego wraz z trzema kamieniami przywiezionymi z Ziemi Świętej, z Groty Bożego Narodzenia z Betlejem, z Ain Karim i z Góry Oliwnej oraz poświęceniem kościoła, którego dokonał 29 V 1983 r. bp Jerzy Ablewicz. W centralnej części prezbiterium znajduje się XVII-wieczny obraz przedstawiający Trójcę Świętą, pozostałe elementy wystroju świątyni są dziełem Bogdany Ligęzy-Drwal.

 • Duszpasterze

  • Ks. Józef Jasiurkowski

   proboszcz
   data święceń 1982-05-23
   w parafii od 2008-08-16

  • Ks. Robert Ciastoń

   wikariusz
   data święceń 2004-05-29
   w parafii od 2018-09-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Caritas
   Dziewczęca Służba Maryjna
   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
   Kręgi Domowego Kościoła
   Lektorzy
   Ministranci
   Ognisko Misyjne
   Rada Duszpasterska
   Róże Żywego Różańca
   Rycerstwo Niepokalanej
   Scholka Dziecięca
   Szkolne Koło Caritas

 • Dane adresowe parafii

  39-204 Żyraków, Żyraków 138